More Website Templates at TemplateMonster.com!

Did you know?

เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการเพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาบุคลากรก่อนจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ในวันที่  18 มีนาคม  2551 เพื่อให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบ
รู้จักเรามาขึ้นที่นี่

ศูนย์การเรียนรู้งานบริการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0329-9241-1

  ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
807/222 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
   
  ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
802/1130 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
   
  โทรศัพท์ : 0 - 2 9 9 2 - 5 1 9 0 - 1
   
แฟกซ์ : 0 - 2 9 9 2 - 7 4 7 7 (อัตโนมัติ)
   
  E-mail : admin@hrteamwork.com
   
http://www.facebook.com/servicelesson


 

 

Departments

Customer Service:
Telephone:+662 992 5190 -1
FAX:+662 992 7477 (AUTO)
E-mail:admin@hrteamwork.com
Management dept:
Telephone:+662 992 5190-1
E-mail:manager@hrteamwork.com
Facebook:
http://www.facebook.com/serviceleson
 
เครื่องหมายการค้าอืนๆ

 

 

 

Postal Address

อาคารพรีเมียม เลขที่ 1857/2 ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
Telephone:+662 992 5190 -1
FAX:+662 992 7477
E-mail:admin@hrteamwork.com